Poriadok

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

 • Rodinný včelí majer je súkromný objekt na ktorom sa nachádzajú včelstvá a malá zoologická záhrada v ktorej sú prevažne domáce zvieratká.
 • Pri návšteve majera myslite na to, že sa pohybujete v súkromnom objekte, dbajte o čistotu a poriadok a najmä pokoj, ktorý je pre zvieratká veľmi dôležitý.
 • Po areáli sa pohybujete na vlastnú zodpovednosť, týka sa to najmä detí, za ktoré náš personál nezodpovedá. Za deti je zodpovedný zákonný zástupca.
 • Kŕmenie zvieratiek je prísne zakázané, okrem krmiva, ktoré dostanete od nás v rámci vstupného. Zvieratká v našej zoo majú denne čerstvú stravu aj vodu a akékoľvek iné potraviny by im mohli ublížiť.
 • Do areálu nevstupujte so svojimi psami najmä pre to, že po Majeri sa voľne pohybujú naše zvieratká, ktoré by nemal nikto naháňať a ohrozovať.
 • K zvieratkám pristupujte pomaly, v pokoji, nenaháňajte ich a ani na ne nekričte. S radosťou k vám prídu a priamo z ruky sa nechajú nakŕmiť či už čerstvou trávou, alebo našim krmivom. Približujte sa k nim z prednej strany, nikdy nie zozadu a to najmä k poníkom, ktoré by sa mohli zľaknúť a kopnúť vás. Pozor na malé kozičky, či ovečky, ktoré sa počas kŕmenia predbiehajú a rohami bojujú, môžu sa vás dotknúť, prípadne sotiť malé deti. Nerobia to však vedome, aby ublížili, je to ich prirodzený inštinkt po potrave.
 • V areáli je elektrický ohradník, je riadne a viditeľne označený, jeho prípadný dotyk vás môže poštekliť, nie ublížiť, keďže je v ňom len 12 voltov.
 • Počas pohybu v areáli rešpektujte naše zvyklosti a pravidlá, na sedenie využívajte lavičky, na opekanie ohnisko a odpadky hádžte do smetiaka.
 • Pre čistotu rúk po návšteve zoo alebo pred jedením použite naše umývadlo s hygienickým mydlom v súkromnom priestore.
 • Aj detské ihrisko sa používa na vlastné riziko. Za prípadné pády detí či zranenia nezodpovedáme, na deti musia dohliadať rodičia.
 • Kúpanie v jazere ako aj ovlažovanie je prísne zakázané.
 • Včelíny sú umiestnené mimo návštevnej plochy, ale to neznamená, že včely po areáli nelietajú. Uštipnutie včelou môže znamenať riziko pre alergikov, preto myslite na to,že aj takéto veci sa stávajú, najmä ak si idete oddýchnuť do nášho Apidomčeka, ktorý ponúka včeliu terapiu. Informujte personál v prípade uštipnutia včelou s alergickou reakciou.
 • Všetky zvieratá vrátane včiel sú riadne veterinárne ošetrené, zaočkované a chov je registrovaný a kontrolovaný Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
 • V areáli je prísne zakázané fajčenie a pitie alkoholických nápojov.
 • Pohybujte sa len v objekte a jeho okolí, ktoré je určené pre Vás. Ak je tabuľou označené súkromný vstup či miestnosť, rešpektujte tieto pokyny.
 • Všímajte si otváracie hodiny areálu, ktoré sa môžu meniť v prípade konania súkromných akcií a o ktorých vždy včas informujeme na internete.
 • Parkovanie je povolené na veľkej ploche pred vstupom na Majer. So žiadnym vozidlom nie je povolený vstup do areálu cez bránu. Je to takisto súkromný pozemok.